English ya translations

Dictionaries > English dictionary > ya translations

in

ya word games | ya translations

English ya [Wiktionary] is understood by 14% of world population, as:

/jə/, /ja/

ya (English) , я (Russian) ;

Now you can say ya to 1,031,999,999 people!
English: | Russian: | Polish: | : | Dutch: |

Ya translations

Ya translations

Ya same orthography

.