French banc translations

Dictionaries > French dictionary > banc translations

in

banc word games | banc translations

French banc [Wiktionary] is understood by 42% of world population, as:

/bɔŋk/, /bæŋk/, /bɑŋk/, /bɑ̃/, /bˠaŋk/, /bɣaŋk/, /bɐ̃ku/, /bɐku/, /baŋkn̩/, /bɛŋkə/, /baŋkn/, /baŋk/, /baŋka/, /bãŋk/, /bɒnk/, /bank/, /bɑnk/

bank (English) , bank (Turkish) , banc (French) , banc (Catalan) , banc (Welsh) , banc (Romanian) , banc (Irish) , bank (Malay) , banco (Portuguese) , bank (German) , bank (Dutch) , bank (Hungarian) , bank (Swedish) , bank (Danish) , banci (Croatian) , bank (Norwegian Nynorsk) , banca (Gaelic) , banco (Interlingua) , banco (Galician) , bank (Azerbaijani) , băng (Vietnamese) , банк (Russian) , банк (Belarusian) , bänk (Luxembourgish) , באַנק (Yiddish) , банк (Mongolian) , банк (Kazakh) , બેન્ચ (Gujarati) ;

Now you can say banc to 2,974,199,000 people!
German: | English: | French: | Hungarian: | Italian: | Dutch: | Polish: | Russian: | Spanish: | Swedish: | Ukrainian: | Czech: |

Banc translations

All same orthographies

Banc etymological origin of

Banc translations

.