српски amerika преводи

Речници > српски речник > amerika преводи [енглески]

за

amerika игре речи | amerika преводи

српски amerika [Wiktionary] разуме 0.319% светске популације, као:

/amɛrika/

αμερική (грчки) ;

Сада можете да кажете amerika 22,298,000 људи!

Amerika преводи

Amerika преводи

Amerika исти правопис

.