Norwegian Nynorsk amerika translations

Dictionaries > Norwegian Nynorsk dictionary > amerika translations

in

amerika word games | amerika translations

Norwegian Nynorsk amerika [Wiktionary] is understood by 11% of world population, as:

/əmɛɹɪkə/

amerika (Swedish) , amerika (Norwegian Nynorsk) ;

Now you can say amerika to 774,501,000 people!

Amerika translations

Amerika translations

Amerika same orthography

.